Veřejné bruslení

 

Kurz bruslení - kontakt p.Váňová tel: 734 516 516, 10 lekcí = 800 Kč

Cena veřejného bruslení

Dospělí                         40 Kč
Děti do 7 let                 10 Kč
Děti do 18-ti let            20 Kč
Důchodci                      20 Kč
Držitelé ZTP                 20 Kč
Doprovod                     10 Kč

Půjčovná bruslí je otevřená vždy v době konaní veřejného bruslení (dětské, dámské a pánské brusle všech velikostí.

Cena za pučeni bruslí..............................20Kč

 

 

Broušení bruslí po celý den, dle rozpisu ledové plochy (znázorněné v rozpisu ledové plochy dole v tabulce).

 

Cena broušení .........................................50Kč (nové brusle 80Kč).


Provozní řád veřejného bruslení

1. Termíny veřejného bruslení jsou uvedeny na vývěsce ve vestibulu haly nebo na internetové adrese www.zs-horovice.cz v sekci "veřejné bruslení".
2. Správa haly může z technických důvodů změnit začátek , nebo konec bruslení.
3. V době veřejného bruslení je vstup povolen pouze do haly, prostoru šaten, vestibulu a restaurace. Vstup do dalších objektů je zakázán.
4. Vstup do haly je povolen pouze bruslícím. Doprovod jedné osoby je povolen pouze k bruslícímu dítěti mladšímu 10 roků.
5. Prodej vstupenek se provádí u vstupu do haly. Zakoupenou vstupenkou je nutno se prokázat před vstupem do haly.
6. Vstup do haly pro bruslící je povolen pouze předním vchodem.
7. Při úpravě ledové plochy rolbou je vstup na ledovou plochu přísně zakázán.
8. Bruslící jsou povinni dbát příkazů zaměstnanců Hokejové haly. Jsou zakázány jakékoliv hry na ledové ploše, včetně používání hokejek. Bruslící jsou povinni být ohleduplní ke starším občanům a malým dětem.
9. Je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů v prostoru haly, na ledové ploše a vestibulu.
10. Z bezpečnostních důvodů je nutno při bruslení používat vhodné rukavice, které zakrývají zápěstí. Bez vhodných rukavic je přístup na kluziště zakázán.
11. Poranění a úrazy se hlásí ve strojovně nebo u vedení haly. Zde je možné ošetření nebo přivolání lékařské pomoci.
12. Při krizových situacích se návštěvníci řídí pokyny vedoucího haly nebo strojníků.
13. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé uživateli v průběhu užívání prostor. Takto vzniklé škody na majetku i zdraví je uživatel povinen hradit vlastními prostředky.